Fondo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 15A l. 1B, 00-640 Warszawa.

NIP PL5252563308, KRS 474235, REGON: 14685161500000 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy w wysokości 3.000.000 PLN.

Zarząd w składzie – Agnieszka Jamiołkowska i Andrzej Kraskiewicz

Jedynym wspólnikiem Fondo jest Nordcap s.a r.l z siedzibą w Luksemburgu.